Για όσους από εσάς αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη διαδικασία εγγραφής στους διαγωνισμούς μας, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προχωρήσετε στην εγγραφή σας:

Πληκτρολογήστε www.thalesfoundation.com.cy στον περιηγητή σας.
Πατήστε CTRL+SHIFT+DEL στο πληκτρολόγιό σας. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο όπου πρέπει να επιλέξετε “Ιστορικό περιήγησης” και “Εικόνες και αρχεία στην κρυφή μνήμη”, στη συνέχεια κάντε κλικ στο “Καθαρισμός δεδομένων”.

Επανεισάγετε το www.thalesfoundation.com.cy και προχωρήστε στην εγγραφή.

Ζητούμε συγγνώμη για τυχόν ταλαιπωρία.


For those of you encountering issues during the registration process for our competitions, please follow the steps below to proceed with your registration:

Enter www.thalesfoundation.com.cy in your web browser.
Press CTRL+SHIFT+DEL on your keyboard. A window will appear where you should select “Browsing History” and “Cached images and files”, then click “Clear Data”.

Re-enter www.thalesfoundation.com.cy and proceed with the registration.

We apologize for any inconvenience caused.